კლიენტებთან ურთიერთობის მართვა

შეამოკლეთ გაყიდვების ციკლი და გააუმჯობესეთ კლიენტების ლოიალურობა გაყიდვების, მომსახურების, სატელეფონო მომსახურების (Call Centre) და მარკეტინგის საქმიანობის ავტომატიზირების გზით, რის საშუალებასაც გაძლევთ იუ-ჯი-თის მიერ შემოთავაზებული ბიზნეს გადაწყვეტილებები, რომლებიც აგებულია კლიენტებთან ურთიერთობის მართვის ავტომატიზირებული სისტემის (CRM) საფუძველზე.

ქვემოთ ჩამოთვლილი თითოეული პროდუქტი საშუალებას მოგცემთ გაზარდოთ გაყიდვები, გააუმჯობესოთ მომსახურების დონე და გაზარდოთ ლოიალური კლიენტების რიცხვი. თქვენი ბიზნესისათვის განკუთვნილი საუკეთესო პროდუქტი დამოკიდებულია თქვენი კომპანიის ინდუსტრიაზე, მდებარეობაზე, სიდიდესა და განსაკუთრებულ საჭიროებებზე.

დამხმარე მასალები:

Microsoft Business Solutions CRM

Navision_Sales Marketing.doc
300 KB
Microsoft Word file

Navision_Service Management.doc
300 KB
Microsoft Word file 

Microsoft Office Outlook 2003 with Business Contact Manager