ადამიანური რესურსების მართვა

ადამიანური რესურსების მოდული დაგეხმარებათ უკეთესად მართოთ კომპანიის ყველაზე ღირებული აქტივები: თანამშრომლები. თანამშრომელთა მონაცემების მართვის, პროცესების მართვის და მოტივაციის მართვის უმაღლესი ხარისხის სისტემების საშუალებით, Microsoft-ის ადამიანური რესურსების მართვის სისტემა დაგეხმარებათ გაზარდოთ კომპანიის პროდუქტიულობა, შეამციროთ ადმინისტრაციული დანახარჯები, გააუმჯობესოთ თანამშრომელთა კმაყოფილების დონე და მოიზიდოთ და შეინარჩუნოთ საუკეთესო თანამშრომლები . 

ქვემოთ ჩამოთვლილი თითოეული პროდუქტი საშუალებას მოგცემთ მოახდონოთ ადამიანური რესურსების მართვის პროცესების ავტომატიზაცია. თქვენი ბიზნესისთვის განკუთვნილი საუკეთესო პროდუქტი დამოკიდებულია თქვენი კომპანიის ინდუსტრიაზე, მდებარეობაზე, სიდიდესა და განსაკუთრებულ საჭიროებებზე.

დამხმარე მასალები:

Navision_Human Resources.doc
286 KB
Microsoft Word file