ფინანსების მართვა

ბიზნეს გადაწყვეტილების ფინანსური მოდული მოიცავს "მთავარი ბუღალტრული წიგნის", მომწოდებლების ანგარიშების, კლიენტების ანგარიშების, სასაწყობო გატარებების, გაყიდვების აღრიცხვის, შესყიდვების აღრიცხვის, ბანკთან ანგარიშწორების, ფიქსირებული აქტივების აღრიცხვის და სხვა თქვენი ბიზნესისთვის კრიტიკულ სისტემებს. მონაცემთა ინტეგრაცია საშუალებას გაძლევთ ეფექტიანად შეაფასოთ თქვენთვის საჭირო ინფორმაცია, გააუმჯობესოთ კომპანიის პროდუქტიულობა და მიიღოთ სასარგებლო გადაწყვეტილებები.

ქვემოთ ჩამოთვლილი თითოეული პროდუქტი, საშუალებას მოგცემთ მართოთ კომპანიის ფინანსები და მასთან დაკავშირებული პროცესები. თქვენი ბიზნესისთვის განკუთვნილი საუკეთესო პროდუქტი დამოკიდებულია თქვენი კომპანიის ინდუსტრიაზე, მდებარეობაზე, სიდიდესა და განსაკუთრებულ საჭიროებებზე.

დამხმარე მასალები:

Cash Manager

Navision_Cash Manager.doc
297 KB
Microsoft Word file

Financial Management

Navision_Financial Management.doc
320 KB
Microsoft Word file

Fixed Assets

Navision_Fixed Assets.doc
302 KB
Microsoft Word file

General Ledger

Navision_General Ledger.doc
331 KB
Microsoft Word file

Intercompany Postings

Navision Intercompany Postings.doc
360 KB
Microsoft Word file

Multiple Currency

Navision_Multiple Currency.doc
291 KB
Microsoft Word file

Extensible Business Reporting Language (XBRL)

Navision_XBRL Financial.doc
288 KB
Microsoft Word file

თანდართული დოკუმენტები

Navision_Cash Manager.doc

Financial Management