დისტრიბუცია

Microsoft-ის ბიზნეს გადაწყვეტილებები გთავაზობთ ავტომატიზირებულ სისტემებს დისტრიბუციისათვის. ინტეგრირებული სისტემების საშუალებით, თქვენ შეძლებთ ეფექტიანად მართოთ საწყობი, შეკვეთები და შესყიდვები; შეძლებთ გაყიდვების პროგნოზირებას; განახორციელებთ ელექტრონულ კომერციას. შესაძლებელია თქვენი სისტემის პირდაპირი დაკავშირება ბიზნესის მართვის სხვა ტიპის ავტომატიზირებულ სისტემებთან, რაც საშუალებას მოგცემთ დაიკმაყოფილოთ თქვენი ბიზნეს საჭიროებები, როგორიცაა: აღრიცხვის, კლიენტებთან ურთიერთობის, ადამიანური რესურსების, ხელაფსებისა და სხვა ტიპის ანაზღაურებების გაცემის, პროდუქციის მიწოდების მართვა და სხვ.

ქვემოთ ჩამოთვლილი თითოეული პროდუქტი საშუალებას მოგცემთ ეფექტიანად მართოთ სადისტრიბუციო პროცესები. თქვენი ბიზნესისთვის განკუთვნილი საუკეთესო პროდუქტი დამოკიდებულია თქვენი კომპანიის ინდუსტრიაზე, მდებარეობაზე, სიდიდესა და განსაკუთრებულ საჭიროებებზე.

დამხამრე მასალები:

Navision_Distribution.doc
328 KB
Microsoft Word file