ტრეინინგი

თქვენი ცოდნისა და პროდუქტიულობის ამაღლების მიზნით, კომპანია იუ-ჯი-თი გთავაზობთ მაღალი დონის ტრეინინგებს, მიუხედავად იმისა, თქვენ მხოლოდ ამ ეტაპზე იწყებთ Microsoft-ის ან SAP-ის ბიზნეს გადაწყვეტილებების შესწავლას, თუ ფლობთ გარკვეულ გამოცდილებას ამ მიმართულებით.

ტრეინინგები საშუალებას მოგცემთ საფუძვლიანად შეისწავლოთ სისტემა მის საბოლოო ექსპლუატაციამდე. ტრეინინგები არის პროექტის დასრულების საბოლოო ეტაპი.

ტრეინინგების მიზნები

  • სისტემის ოფიციალური დანერგვის განხორციელება;
  • სისტემის მომხმარებლების მომზადება სისტემის გამოყენებისათვის.

ტრეინინგების შედეგი

  • სისტემის მორგება კლიენტის ბიზნეს გარემოზე და მისი ამოქმედება.