დისტრიბუცია და საცალო ვაჭრობა

სავაჭრო და საწარმოო კომპანიებს, ისეთები როგორიცაა საკვები და სასმელი პროდუქტების წარმოება, საყოფაცხოვრებო და სხვა სახის პროდუქტების დისტრიბუცია, ფარმაცევტული ბაზარი და ა. შ. კომპანია იუ-ჯი-თი სთავაზობს მომხმარებელს გადაწყვეტილებების ფართო სპექტრს, რომელიც სრულად აკმაყოფილებს სამომხმარებლო ბაზარზე მოღვაწე კომპანიების სპეციფიკურ მოთხოვნილებებს.

დღევანდელ კონკურენტულ გარემოში, კომპანიებს არ სჭირდებათ მოუქნელი საინფორმაციო ტექნოლოგიები. როდესაც სამომხმარებლო ბაზარზე მოქმედი კომპანია საინფორმაციო ტექნოლოგიების დანერგვას გეგმავს, ის დარწმუნებული უნდა იყოს, რომ დანერგილი გადაწყვეტილება შეამცირებს მის დანახარჯებს, რისკს და მიიღებს სწრაფ უკუგებას.

იმისათვის, რომ სწრაფად მისდიოთ ცვალებად ბიზნეს გარემოს და მოიპოვოთ კონკურენტული უპირატესობა, საჭიროა ისეთი ტექნოლოგიური გადაწყვეტლებები, რომლებიც სრულად დააკმაყოფილებენ კომპანიის სპეციფიკურ მოთხოვნებს.

იუ-ჯი-თის მიერ შემოთავაზებული ტექნოლოგიური გადაწყვეტილებებით შესაძლებელია შემდეგი ოპერაციების მართვის ეფექტიანობის ამაღლება:

  • ფინანსური ორპერაციები.
  • ლოგისტიკური პროცესები.
  • ფიქსირებული აქტივების კონტროლი და მართვა.
  • წარმოების პროცესები.
  • კომპანიის პერსონალის მართვა.
  • მომსახურება და კლიენტებთან ურთიერთობა.
  • ფასდადება, გაყიდვები და პრომოუშენი.
  • ანალიტიკა და რეპორტინგი.
  • სხვა ბიზნეს-პროცესები.