ბიზნეს სისტემების ფასები დამოკიდებულია სისტემის ფუნქციონალობაზე და მომხმარებლების რაოდენობაზე. ბიზნეს სისტემებს გააჩნია ძალიან ფართო შესაძლებლობები, ამიტომ სისტემის დანერგვის ფასი განისაზღვრება იმის მიხედვით, თუ რა მასშტაბის ფუნქციონალობას ირჩევს დამკვეთი და რამდენი ინდივიდუალური მომხმარებელი ეყოლება სისტემას.

ფასდადების შესახებ ზუსტი ინფორმაციის მიღების მიზნით, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ

Microsoft Navision Microsoft CRM SAP