მსხვილი და საშუალო ბიზეს სექტორის მომსახურება

მსხვილი და საშუალო  ზომის კომპანიებს იუ-ჯი-თიში შეუძლიათ კომპიუტერული ტექნიკისა და პროგრამული უზრუნველყოფის შერჩევა და შესყიდვა. მრავალფეროვან აპარატურასა და პროგრამულ უზრუნველყოფაში არჩევანის გაკეთება კლიენტისათვის ადვილი ხდება კომპანიის სპეციალისტების მიერ გაწეული კონსულტაციების მეშვეობით.

მსხვილი და საშუალო ზომის ორგანიზაციებიდან კომპიუტერული და საოფისე ტექნიკის, საქსელო-საკომუნიკაციო აპარატურის და პროგრამული უზრუნველყოფის მიწოდება ხორციელდება   შემდეგ დამკვეთებზე:

  • საერთაშორისო ორგანიზაციები;
  • მსხვილი ზომის  კომპანიები;
  • საშუალო ზომის კომპანიები;
  • უცხოურ ორგანიზაციები.