ტრეინინგი

თქვენი ცოდნისა და პროდუქტიულობის ამაღლების მიზნით, კომპანია იუ-ჯი-თი გთავაზობთ მაღალი დონის ტრეინინგებს საინფორმაციო ტექნოლოგიების ყველა იმ მიმართულებაში და პროდუქტებში, რომლებსაც გაწვდით კომპანია.

ტრეინინგებს ახორციელებენ როგორც ადგილობრივი, სერთიფიცირებული სპეციალისტები, ისე კომპანიის პარტნიორებიდან მოწვეული უცხოელი ექსპერტები.

ტრეინინგის პროგრამა, ხანგრძლივობა და კონკრეტული დეტალები ყალიბდება დამკვეთის მოთხოვნებიდან და ტრეინინგის თემის სპეციფიკიდან გამომდინარე.

ტრეინინგი შესაძლოა განხორციელდეს, როგორც იუ-ჯი-თის, ასევე დამკვეთის ოფისში. სპეციფიკური ტექნიკური ხასიათის ტრეინინგები ხორციელდება იუ-ჯი-თის კომპეტენციის ცენტრში, რომელიც აღჭურვილია თანამედროვე ტექნიკითა და პროგრამული უზრუნველყოფით. კომპეტენციის ცენტრში შესაძლებელია კონკრეტული სისტემების მოდელირება, რომელიც დამკვეთის საინფორმაციო ინფრასტრუქტურის იდენტური იქნება.