პროდუქტები

კომპანია იუ-ჯი-თი გთავაზობთ საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სფეროში არსებულ მრავალფეროვან პროდუქტებს. კომპანიას გააჩნია პროდუქტების ფართო სპექტრი - მარტივი პერსონალური კომპიუტერებიდან და პროგრამული უზრუნველყოფიდან დაწყებული, რთული აპარატურული კომპლექსებისა და მრავალფუნქციური პროგრამული სისტემების ჩათვლით.

პროდუქტების სირთულის, ან სიმარტივის მიუხედავად, იუ-ჯი-თიში უზრუნველყოფილია პროდუქტის შერჩევაში კონსულტაცია, შესყიდვის მარტივი პროცედურა და ადგილზე მიწოდება.


>> პროდუქტები


პროდუქტების ძირითადი სპექტრი შემდეგია: