სერვისები

იუ-ჯი-თი გთავაზობთ მრავალფეროვან და მაღალი დონის მომსახურებას. თქვენ შეგიძლიათ ისარგებლოთ როგორც ტექნიკური, ასევე პროფესიული სერვისით.

კომპანია მომსახურებას ახორციელებს კვალიფიცირებული ინჟინრების და მაღალი დონის IT ექსპერტების მეშვეობით. IT ექსპერტების საშუალებით იუ-ჯი-თი ახორციელებს პროფესიულ სერვისებს, რომლებიც უკავშირდება დამკვეთის მთლიანი IT ინფრასტრუქტურის მომსახურებას, სისტემების ინტეგრაციას, აუდიტს და ა.შ.

პარტნიორი კომპანიების მიერ სერთიფიცირებული ინჟინრები ახორციელებენ ტექნიკის საგარანტიო და არასაგარანტიო მომსახურებას.

 >> სერვისები

 


მომსახურების სახეები: