მენეჯმენტი

ერმილე სულაძე გენერალური დირექტორი

გურამ ხოჯანაშვილი პერსონალური სისტემების და სექტორული გადაწყვეტილებების დეპარტამენტის დირექტორი
ვიცე პრეზიდენტი - იუ-ჯი-თი ჯგუფი

შიო ხეცურიანი მრჩეველი, იუ-ჯი-თი ჯგუფი

ინგა კუპატაძე გენერალური დირექტორის მოადგილე
მარკეტინგის დირექტორი - იუ–ჯი-თი ჯგუფი

ადამ გამყრელიძე ფინანსური დირექტორი - იუ-ჯი-თი ჯგუფი

ზურაბ ჩომახაშვილი IT ინფრასტრუქტურისა და IT უსაფრთხოების სისტემების დეპარტამენტის დირექტორი

ზურაბ მაღრაძე ბიზნესის განვითარების დირექტორი

შოთა აბრამიშვილი გენერალური დირექტორის მოადგილე

ნიკოლოზ გაბელაია პროგრამული უზრუნველყოფისა და IT სერვისების დეპარტამენტის დირექტორი

გიორგი ზურაბიშვილი გენერალური დირექტორის მოადგილე

მამუკა სამხარაძე IT აუთსორსინგის დეპარტამენტის დირექტორი