ლიბერთი ბანკი

ბანკის მზარდი მოთხოვნების უზრუნველსაყოფად UGT-მ განახორციელა არსებული Check-Point-ის პლატფორმის განახლება და გაფართოვება. შედეგად გაუმჯობესდა ბანკის პერიმეტრზე ისეთი ქსელური სერვისების საიმედობა და მაღალმდგრადობა როგორებიცაა: ახალი თაობის ფაირვოლი (NGF), არაავტორიზებული შეღწევებისაგან პრევენცია, აპლიკაციების კონტროლი, ვებ ტრაფიკის პრევენცია და ვირუსებისგან დაცვა ქსელურ დონეზე. Check-Point-ის მაღალი ხარისხის ერთიანი მართვის სისტემამ საშუალება მისცა ბანკს დანახარჯების გაუზრდელად გაიუმჯობესოს ქსელური უსაფრთხოების სისტემების ფუნქციონალობა და ჰქონდეს მომავალ საფრთხეებთან ეფექტურად გამკლავების მზაობა.ბანკის მზარდი მოთხოვნების უზრუნველსაყოფად UGT-მ განახორციელა არსებული Check-Point-ის პლატფორმის განახლება და გაფართოვება.