სახელმწიფო სერვისების სააგენტო

პროექტის ფარგლებში UGT-იმ განხორციელდა წამყვანი კიბერუსაფრთხოების კოპანიის Intel Security-ის (McAfee) უსაფრთხოების მოვლენების მონიტორინგისა და მართვის სისტემის სააგენტოში დანერგვა. აღნიშნული ტექნოლოგიის გამოყენება სერვისების განვითარების სააგენტოს საშუალებას აძლევს IT და უსაფრთხოების გუნდებმა მოახდინონ მრავალი წყაროდან წარმოქმნილი უსაფრთხოების ლოგირების კონსოლიდაცია, და მისი კორელაციისა და შემდგომი ანალიზის დახმარებით გააუმჯობესონ კიბერ-უსაფრთხოების ინციდენტებზე რეაგირების პროცესი.