ხალხის დათვლა

ხალხის დათვლის სისტემას შეუძლია შეაფასოს ამა თუ იმ ლოკაციის პოტენციურ ვიზიტორთა რაოდენობა 98%-იანი სიზუსტით. ეფექტური ბიზნეს გადაწყვეტილების მისაღებად საჭიროა ჭკვიანი ტექნოლოგიები, რასაც ჩვენი სისტემა გთავაზობთ. განმეორებითი ნაბიჯების დათვლით:

  • გამოთვლით თქვენი ლოკაციის კონვერსიის კოეფიციენტს;
  • შეადარებთ, მაგალითად, მაღაზიის მუშაობას მსოფლიო ქსელში არსებულ მაჩვენებელს;
  • გამოთვლით ერთმანეთის მსგავსი ნაბიჯების რაოდენობას;
  • მოახდენთ, შენობის განლაგების ოპტიმიზაციას და გააუმჯობესებთ პერსონალის მუშაობის პროცესს;
  • ასევე, გააუმჯობესებთ კლიენტთა მომსახურების დონეს.