ინტერაქტიული სისტემები

იუ-ჯი-თის მიერ შემოთავაზებული ინტერაქტიული სისტემები განკუთვნილია საგანმანათლებლო და კორპორატიული ორგანიზაციებისთვის. Smart Technologies და LG-ის უახლესი ტექნიკა და გადაწყვეტილებები მოიცავს:

  • ინტერაქტიულ დაფებს;
  • ინტერაქტიულ ეკრანებს;
  • ინტერაქტიულ პანელებს;
  • პროექტორებს;
  • ინტერაქტიულ პროგრამულ უზრუნველყოფას;