ლიბერთი ბანკი

პროექტის ფარგლებში განხორციელდა ლიბერტი ბანკში არსებული რამოდენიმე ათეული მონაცემთა ბაზის კონსოლიდაცია ერთიან მაღალწარმად კონვერგენტულ ინფრასტრუქტურულ პლატფორმა ORACLE EXADATA-ზე. სისტემების აგება მოხდა ბანკის 2 დამოუკიდებელ მონაცემთა ცენტრში რაც უზრუნველყოფს ბანკის უწყვეტ მუშაობას ტექნიკის დაზიანებისა თუ სხვა სერიოზული ავარიების შემთხვევაშიც.