ცვლილებების და კონფიგურაციების მართვის პროცესის მოწყობა

შეფერხებების 80% გამოწვეულია ადამიანური შეცდომების და პროცესების გაუმართაობით, რომლის დიდ ნაწილსაც ხშირად სისტემაზე გატარებული ცვლილებები იწვევენ.

მომსახურების ფარგლებში, დამკვეთთან ერთად ვახორციელებთ ცვლილების და კონფიგურაციების მართვის ისეთი პროცესის ჩამოყალიბებას, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელია რისკების მინიმიზაცია და ორგანიზაციის საქმიანობაზე უარყოფითი გავლენის თავიდან აცილება.