იუ-ჯი-თი საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანამედროვე IT ინფრასტრუქტურის განვითარებაში ეხმარება

იუ-ჯი-თიმ საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გამოცხადებულ ინტეგრირებული ბიზნეს-გადაწყვეტილების ჩარჩოს (Integrated Business Solution Framework) ფორმირების ტენდერში გაიმარჯვა.

პროექტი მოიცავს საგარეო საქმეთა სამინისტროს IT ინფრასტრუქტურის ჩამოყალიბებას თანამედროვე ტექნოლოგიური სტანდარტების შესაბამისად. პირველ ეტაპზე იგეგმება:

  • თანამშრომლების ინტრანეტ პორტალის შექმნა
  • შეხვედრებისა და ღონისძიებების მენეჯმენტის სისტემის ფორმირება
  • HR-ისა და თანამშრომლების შეფასების სისტემის შექმნა
  • კონტაქტ მენეჯმენტის სისტემის შექმნა
  • თანამშრომელთა კოლაბორაცისა და დოკუმენტბრუნვის სისტემის ჩამოყალიბება

პროექტის ძირითად ელემენტს წარმოადგენს კომპანია IBM-ის BPM სისტემა, რომელიც პროცესების მართვის ავტომატიზაციის კუთხით ერთ-ერთი მოწინავე ტექნოლოგიური გადაწყვეტილებაა მსოფლიოში.

პროექტი 2 წელზეა გათვლილი და მოიცავს, როგორც კონკრეტულად ზემოთჩამოთვლილი სამუშაოების შემუშავებას, ასევე, ზოგადად სამინისტროს ხელშეწყობას თანამედროვე IT მართვის სტანდარტების ჩამოყალიბებაში.