ღრუბლოვან ინფრასტრუქტურაზე გადასვლის ტექნოლოგიური შესაძლებლობების შესწავლა

ხშირად, როდესაც ორგანიზაცია სწრაფად ვითარდება, საჭიროა მოკლე ვადებში ახალი პროდუქტების შექმნა, მაგრამ IT ვერ ახერხებს ტექნოლოგიური ნაწილის ასეთ ტემპში უზრუნველყოფას. ამ პრობლემების გადაწყვეტის კარგი გზა ღრუბლოვანი ინფრასტრუქტურის გამოყენება/აგებაა.

მსგავსი სისტემა, ასევე, სასარგებლოა კომპანიებისთვის, რომლებიც რამდენიმე შვილობილ ორგანიზაციას აერთიანებენ. მათი IT ინფრასტრუქტურა მაღალი საოპერაციო ხარჯის შემცველი და რთულად სამართავია - რისი გამარტივების მეთოდიც კერძო, ღრუბლოვან სისტემაზე გადასვლაა. ჩვენ შეგვიძლია შევაფასოთ, რამდენად მიზანშეწონილია მსგავსი ცვლილებები ტექნოლოგიური თუ ფინანსური თვალსაზრისით და რამდენად მზად არის ორგანიზაცია ასეთი გადაწყვეტილების სისრულეში მოსაყვანად.