ქსელური ინფრაქტრუქტურის მხარდაჭერა

გაზარდეთ თქვენი საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის ეფექტურობა ჩვენი საშუალებით

კომპანიები, რომლებიც საკუთარი ბიზნეს პროცესების მართვისათვის პროგრამულ გადაწყვეტილებებს იყენებენ, საჭიროებენ ქსელურ ინფრასტრუქტურას, რომელიც წარმოადგენს ზუსტად იმის გარანტიას, რომ ყველა თანამშრომელი თუ კლიენტი   შესაბამის რესურსებზე, კონკრეტული წვდომის უფლებით იქნება უზრუნველყოფილი.

რას გთავაზობთ

 

იუ ჯი თი-ს მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს ქსელური გადაწყვეტილებების დანერგვის მიმართულებით. ჩვენი სერვისები ამ მიმართულებითაც კომპლექსურია და მოიცავს ლოგიკური და აპარატურული მხარდაჭერის სერვისებს.

ლოგიკური მხარდაჭერის სერვისებია:

  • უკაბელო კაბელოი მხარდა (WiFi) ადმინისტრირება  და მხარდაჭერა
  • კომუტატორების ( switch) ადმინისტრირება  და მხარდაჭერა
  • ქსელის მარშუტიზატორების (Router) ადმინისტრირება  და მხარდაჭერა
  • ქსელის უსაფრთხოების (Firewall) ადმინისტრირება  და მხარდაჭერა
  • ქსელური ინფრასტრუქტურის მონიტორინგი

აპარატურული მხარდაჭერის სერვისებია:

  • უკაბელო მოწყობილობების (WiFi) აპარატურული მხარდაჭერა
  • კომუტატორების ( switch) აპარატურული მხარდაჭერა
  • ქსელის მარშუტიზატორების (Router) აპარატურული მხარდაჭერა

 

ქსელური ინფრასტრუქტურის  მხარდაჭერის პროცესში, ჩვენ უზრუნველვყოფთ ქსელური აპარატურის მხარდაჭერას, მონიტორინგს, ქსელური უსაფრთხოების დაცვას და მის გამართულ ფუნქციონირებას. რაც შეეხება, ლოგიკურ ნაწილს, ჩვენი მხარდაჭერის სერვისი მოიაზრებს ქსელური ნაკადების მართვის პროცესის მხარდაჭერას და სხვადასხვა სახის კონფიგურაციების მართვასა და ადმინისტრირებას.