არასაგარანტიო მომსახურება

იუ ჯი თი-ს არასაგარანტიო მომსახურება წარმოადგენს ფასიან მომსახურებას და საფასური ანაზღაურებული უნდა იყოს მომხმარებლების მიერ ხარვეზის გამომწვევი მიზეზის დადგენის შემდეგ. მომსახურების საფასური შედგება, ჩანაცვლებული ნაწილისა და შეკეთების მომსახურების საფასურისაგან. ტექნიკის შეკეთების პროცესი იწყება მომხმარებლის მიერ მომსახურების საფასურის გადახდის შემდეგ.

რას გთავაზობთ:

გთავაზობთ შემდეგ ფასიან სასერვისო მომსახურებებს:

 • დედაპლატის შეკეთება / შეცვლა

 • გატეხილი ეკრანების შეკვეთა და შეცვლა
 • მეხსიერების მოდულის დამტება / შეცვლა
 • პროგრამული უზრუნველყოფის ინსტალაცია/პრობლემის აღმოფხვრა
 • უკაბელო მოწყობილობებისა და ქსელის სწორად გამართვის უზრუნველყოფა
 • კლავიატურის და თაჩპედის პრობლემის მოგვარება
 • კლავიატურის შეკვეთა / შეცვლა
 • Wi-Fi და Bluetooth პრობლემების აღმოფხვრა
 • ბატარეის დიაგნოსტიკა / შეცვლა
 • მყარი დისკის დიაგნოსტიკა / შეცვლა
 • USB ჯეკის შეკეთება / შეცვლა
 • სხვა საკითხების ფართო სპექტრის დადგენა და გამოსწორება

სათადარიგო დეტალების შეკვეთა და ჩანაცვლება ხორციელდება ორიგინალური დეტალებით, უშუალოდ მწამრმოებლისგან ასევე შესაძლებელია შემცვლელით, რომელიც ასევე ხელმისაწვდომია და სერტიფიცირებულია მწარმოებლის მიერ.