დოკუმენტ მენეჯმენტი

მსოფლიოში წამყვანი მწარმოებლების კონტენტის მართვის სისტემები

დოკუმენტბრუნვის მართვის სისტემა (Document Management, Enterprise Content Management) მოიცავს ორგანიზაციის საქმიანობასთან დაკავშირებული ელექტრონული და ბეჭდური დოკუმენტების, ტექსტური, ფოტო და მულტიმედიური ინფორმაციის მოძრაობის მაორგანიზებელ და შემნახველ პროგრამულ უზრუნველყოფას.

გთავაზობთ Dell (EMC)-ის, Microsoft-ის და სხვა მწარმოებელთა გადაწყვეტილებებს, რომელთა მეშვეობითაც, ორგანიზაციის დოკუმენტებზე წვდომის და მართვის გამარტივებულ შესაძლებლობას მიიღებთ. ასევე, ადვილად შეძლებთ გარდაქმნათ ქაღალდზე დატანილი ინფორმაცია თქვენთვის მოსახერხებელ ელექტრონულ დოკუმენტად.

Microsoft SharePoint and Dell EMC Documentum

ჩვენს მიერ შემოთავაზებული მსოფლიოში წამყვანი მწარმოებლების კონტენტის მართვის სისტემები, დაგეხმარებათ შეინახოთ, ორგანიზება გაუწიოთ და გაიზიაროთ თქვენთვის სასურველი ინფორმაცია ორგანიზაციის ნებისმიერი მოწყობილობიდან.