სმარტ სისტემები

განკუთვნილი კორპორატიული და საგანმანათლებო ორგანიზაციებისთვის

სმარტ სისტემები მოიცავს პროდუქტებსა და პროგრამულ უზრუნველყოფას, რომლებიც განკუთვნილია კორპორატიული და საგანმანათლებო ორგანიზაციებისთვის. LG, Siemens, Gunnebo, Coloseo, BA Blue წარმოგიდგენთ თანამედროვე ტექნიკასა და გადაწყვეტილებებს.

  • სასტუმროს ტელევიზია (ტელევიზორები და სისტემა)
  • უსაფრთხოების სისტემები
  • ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემები
  • სეიფები
  • ციფრული ტაბლოები
  • ციფრული ეკრანები
  • ვიდეო მონიტორინგის სისტემები