მენეჯმენტი

ერმილე სულაძე გენერალური დირექტორი

გურამ ხოჯანაშვილი პერსონალური სისტემების და სექტორული გადაწყვეტილებების დეპარტამენტის დირექტორი
ვიცე პრეზიდენტი - იუ-ჯი-თი ჯგუფი

შიო ხეცურიანი ელექტროობის და შენობების მართვის სისტემების დეპარტამენტის დირექტორი
ბიზნესის განვითარების დირექტორი - იუ-ჯი-თი ჯგუფი

ინგა კუპატაძე გენერალური დირექტორის მოადგილე
მარკეტინგის დირექტორი - იუ–ჯი-თი ჯგუფი

ადამ გამყრელიძე ფინანსური დირექტორი - იუ-ჯი-თი ჯგუფი

ზურაბ ჩომახაშვილი IT ინფრასტრუქტურისა და IT უსაფრთხოების სისტემების დეპარტამენტის დირექტორი

ზურაბ მაღრაძე ბიზნესის განვითარების დირექტორი

შოთა აბრამიშვილი გენერალური დირექტორის მოადგილე
ბიზნეს გადაწყვეტილებების დეპარტამენტის დირექტორი

ნიკოლოზ გაბელაია პროგრამული უზრუნველყოფისა და IT სერვისების დირექტორი

გიორგი ზურაბიშვილი გენერალური დირექტორის მოადგილე

მამუკა სამხარაძე IT აუთსორსინგის დეპარტამენტის დირექტორი