„იუ-ჯი-თი“-მ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თეთრ სიაში რეგისტრაციის ვადა განაახლა

„იუ-ჯი-თი“ მეშვიდე კომპანიაა, რომელიც „შესყიდვებში მონაწილე კვალიფიციურ მიმწოდებელთა რეესტრში“ ე.წ. თეთრ სიაში პირველივე წელს დარეგისტრირდა. 2012 წლიდან დღემდე უწყვეტად ვართ წარმოდგენილი ერთიანი ელექტრონული სისტემის თეთრი სიაში.

აღნიშნულ რეესტრში გაწევრიანება საშუალებას აძლევს „იუ-ჯი-თი“-ს სახელმწიფო შესყიდვებში მონაწილეობისას გამარტივებული პროცედურებით ისარგებლოს.