იუ-ჯი-თის ახალი პარტნიორები ყავს - Schneider Electric და ABB Group

იუ-ჯი-თის ელექტროობის და შენობების მართვის სისტემების (BMS) მიმართულებით ორი ახალი პარტნიორი შეემატა - Schneider Electric და ABB Group

Schneider Electric ენერგო სისტემების მართვისა და ავტომატიზაციის გლობალურ მწარმოებელს წარმოადგენს, რომელიც ენერგო პროცესების ეფექტურად, უსაფრთხოდ და საიმედოდ წარმართვისათვის დაკავშირებულ ტექნოლოგიებსა და გაადწყვეტილებებს აწარმოებს.

ABB თავის მხრივ სამრეწველო დიგიტალიზაციის ტექნოლოგიების ლიდერი მწარმოებელია. იგი 100-ზე მეტ ქვეყანაში არის წარმოდგენილი და 136,000 თანამშრომელი ყავს დასაქმებული.

Schneider Electric-სა და ABB Group-ის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ მათ ვებ გვერდებზე:

https://www.schneider-electric.com/

http://new.abb.com/