წარმოება

სწრაფად მისდიეთ ცვალებად ბიზნეს გარემოს და მოიპოვეთ კონკურენტული უპირატესობა. წარმოების ინტეგრირებული ბიზნეს გადაწყვეტილებები მთელს კომპანიაში გაავრცელებს კომპანიისთვის მნიშვნელოვან ინფორმაციას. დაგეგმარებიდან დაწყებული, პროდუქტის მაღალი ხარისხით დამთავრებული, თქვენ ფლობთ ყველა საჭირო რესურსს იმისათვის, რომ განახორციელოთ მსოფლიო სტანდარტებით გათვალისწინებული საწარმოო საქმიანობა.

ქვემოთ ჩამოთვლილი თითოეული პროდუქტი შეესაბამება თქვენს სამეწარმეო საჭიროებებს. თქვენი ბიზნესისთვის განკუთვნილი საუკეთესო პროდუქტი დამოკიდებულია თქვენი კომპანიის ინდუსტრიაზე, მდებარეობაზე, სიდიდესა და განსაკუთრებულ საჭიროებებზე.

დამხმარე მასალები:

Navision_Manufacturing.doc
324 KB
Microsoft Word file

Navision Manufacturing Foundation.doc
285 KB
Microsoft Word file