ბიზნეს ანალიტიკა

აირჩიეთ რეპორტინგის, ანალიზისა და ბიუჯეტირების გადაწყვეტილებები და განახორციელეთ მონაცემთა გაერთიანებული ანალიზი და შეჯამებული რეპორტინგი. განახლებული ინფორმაცია ბიზნეს მიმართულებების და პროცესების შესახებ, დაგეხმარებათ გაცილებით სწრაფად მიიღოთ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები.

იუ-ჯი-თის მიერ შემოთავაზებული თითოეული პროდუქტი, საშუალებას მოგცემთ განახორციელოთ თქვენი საქმიანობის ანალიზი და რეპორტინგი. თქვენი ბიზნესისთვის განკუთვნილი საუკეთესო პროდუქტი დამოკიდებულია თქვენი კომპანიის ინდუსტრიაზე, მდებარეობაზე, სიდიდესა და განსაკუთრებულ საჭიროებებზე.

დამხმარე მასალები:

Navision_Analytics.doc
370 KB
Microsoft Word file