სტაჟირება

კომპანიაში სტაჟირების მიზნით, იუ-ჯი-თი აქტიურად თანამშრომლობს სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებლებთან, სტუდენტებთან და კურსდამთავრებულებთან.

სტაჟიორების შერჩევისას პირველ რიგში ყურადღებას ვაქცევთ პირად თვისებებს:

  • პასუხისმგებლობა;
  • გუნდური მუშაობა;
  • შედეგზე ორიენტირება;
  • კომუნიკაბელურობა;
  • დასმულ ამოცანათა გადაჭრის უნარი.

ახალგაზრდების სტაჟირებაზე აყვანა ხდება გამარტივებული წესით. იმ შემთხვევაში, თუ განსაზღვრული გაქვთ სფერო, რომელშიც გსურთ მიიღოთ პრაქტიკული გამოცდილება და ფიქრობთ, რომ იუ-ჯი-თის შეუძლია თქვენი ინტერესების დაკმაყოფილება, მოგვაწოდეთ თქვენი  რეზიუმე მისამართზე trainee@ugt.ge თქვენს წერილში, ზუსტად ჩამოაყალიბეთ ის სფერო და მიმართულება, რომელშიც გსურთ კვალიფიკაციის ამაღლება.

ტესტირების გავლის შემდეგ, დადებითი პასუხის შემთხვევაში, გასაუბრებას გაივლით ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის წარმომადგენელთან და იმ პიროვნებასთან, ვისთანაც უშუალოდ მოგიწევთ სტაჟირების გავლა. სტაჟირების პერიოდის ვადის ამოწურვის შემდეგ, კომპანია განიხილავს თქვენი სამსახურში მიღების საკითხს.