ჩვენი უპირატესობები

ბიზნეს-სისტემების მიმართულებით, კლიენტების და პარტნიორების აღიარებით,  იუ-ჯი-თის გააჩნია შემდეგი უპირატესობები:

  • კლიენტებთან ურთიერთობაში გრძელვადიან თანამშრომლობაზე გადატანილი აქცენტი;
  • კლიენტებთან გრძელვადიანი თანამშრომლობის უნარი და შესაძლებლობა, რაც იუ-ჯი-თის სტაბილურობიდან და გრძელვადიანი განვითარებიდან გამომდინარეობს;
  • იუ-ჯი-თის თანამშრომელთა მაღალი კვალიფიკაცია და კვალიფიკაციის მუდმივი ამაღლება;
  • ადგილობრივი ბიზნესის და კომპანიების სპეციფიკის სიღრმისეული ცოდნა;
  • კლიენტების საჭიროებებზე მაქსიმალურად მორგებული გადაწყვეტილებების შემუშავების უნარი;
  • პარტნიორების მხარდაჭერა რესურსების და გამოცდილების გაზიარების გზით;
  • პროექტების მართვის მაღალი ხარისხი.