საკასო ცენტრი

საკასო ცენტრი საბანკო სექტორისთვის განკუთვნილი პროდუქტია და იგი იმ ბანკებს ესაჭიროებათ, რომლებიც საკუთარი ფილიალების ინკასაციას აწარმოებენ. საკასო ცენტრი წარმოადგენს ერთგვარ ჰაბს, სადაც ბანკის მიერ ფულადი რესურსების აკუმულირება და დამუშავება ხორციელდება.

იუჯითი საკასო ცენტრების გამოცდილი და სანდო მწარმოებლების ტექნოლოგიებს გთავაზობთ. ჩვენი გუნდი თქვენს მოთხოვნებზე მორგებული ისეთი საბანკო პროდუქტების შერჩევაში დაგეხმარებათ, როგორიცაა ფულის სათვლელი (ერთ ჯიბიანი და ორ ჯიბიანი) მანქანები, ფულის დასახარისხებელი, შესაფუთი და დასაბანდეროლებელი მოწყობილობები, ფულის განსათავსებელი კასეტები და ჯავშნიანი კარი, რომელიც საკასო ცენტრის უსაფრთხოებისთვის არის განკუთვნილი.

პარტნიორები

ჩვენი მომხმარებლები

იუჯითის საკასო ცენტრის მომხმარებლები არიან ბანკები, რომლებსაც ფილიალების ქსელი გააჩნიათ. აღსანიშნავია, რომ ჩვენმა გუნდმა ერვნული ბანკის საცავის მოწყობის პროექტი წარმატებით შეასრულა და ასევე, არაერთი მასშტაბური პროექტი განახორციელა, რაც ჩვენი მომხმარებლების ნდობას და კმაყოფილებას განაპირობებს. იუჯითის მომხმარებლებს შორის არის სამი უმსხვილესი ბანკი, რომლებსაც მრავალი წლის მანძილზე, საკასო ცენტრის სრულ სერვისს ვუწევთ.