ტრანზაქციების დაცვის სისტემები

Thales payshield Hardware Security Modules (HSM) გამოიყენება აპლიკაციების და მგრძნობიარე მონაცემების დასაცავად. იუჯითი გთავაზობთ Thales payshield Hardware Security Modules (HSM), რომელიც სპეციალურად კრიპტო გასაღების სასიცოცხლო ციკლის გაზრდისთვის არის შექმნილი.

ტრანზაქციების დაცვის სისტემებს კრიპტოგრაფიული გასაღებების დაცვის, დაშიფვრის, გაშიფვრის, ავთენტიფიკაციისა და ციფრული ხელმოწერის სერვისების ფართო სპექტრი გააჩნია. იგი ბანკებში, საფინანსო ორგანიზაციებში და სახელმწიფო სექტორში პირადი ინფორმაციებისა და აპლიკაციების დასაცავად გამოიყენება.

პარტნიორები

შეთავაზება

იუჯითი თქვენი ტრანზაქციების დაცვის მიმართულებით, მსოფლიოში წამყვან ვენდორთან THALES-თან თანამშრომლობს და მისი ოფიციალური წარმომადგენლია საქართველოში.

ტრანზაქციების დაცვის სისტემების დანერგვასთან ერთად, საჭიროების შემთხვევაში, ჩვენი მაღალი კომპეტენციის მქონე გუნდი სრულად იღებს პასუხისმგებელობას სისტემების მხარდაჭერის სერვისებზე.

ჩვენი მომხმარებლები

ჩვენი მომხმარებლები არიან ბანკები, საფინანსო ორგანიზაციები და სახელმწიფო სექტორის წარმომადგენლები და ის ორგანიზაციების, რომელთათვისაც პირადი ინფორმაციებისა და აპლიკაციების უსაფრთხოება კრიტიკულად მნიშვნელოვან საკითხს წარმოადგენს.