მზის ენერგიის სისტემები

იუჯითი მომხმარებლებს სთავაზობს ულტრა თანამედროვე მზის ენერგიის და ჰიბრიდული სისტემების ერთიან გადაწყვეტებს, რომლებიც მორგებულია მომხმარებლის მოთხოვნებზე, მათი უშუალო საქმიანობისა და საწარმოს გეოგრაფიული ლოკაციების გათვალისწინებით.მომავლის ტექნოლოგიები უკვე საქართველოშია. განახლებადი ენერგიის წყაროები ფინანსურად სულ უფრო და უფრო მომგებიანი გადაწყვეტილება ხდება კერძო და საჯარო ორგანიზაციებისთვის. ხარჯთ-ეფექტურობასთან ერთად, მზის ენერგიის სისტემები სხვადასხვა ბიზნეს სექტორისთვის მიმზიდველია, ასევე მისი ეკო-მეგობრულობის გათვალისწინებით.

მზის ფოტოვოლტაიკური სისტემები

მზის ფოტოელექტრული (PV) სისტემა განახლებადი ენერგიის სისტემაა, რომელიც ელექტროენერგიას მზის სხივებისგან მზის უჯრედების გამოყენებით გა...

ჰიბრიდული სისტემები

ელექტროენერგიის ჰიბრიდული სისტემები მზის, ქარის და გენერატორის მიერ გამომუშავებულ ელექტრო ენერგიის წყაროებს მოიცავს. განახლებადი ენე...