ელექტრული დაშვების კონტროლის სისტემები (EACS)

ელექტრული დაშვების კონტროლის სისტემა თანამშრომლების, დოკუმენტაციებისა და მონაცემთა დაცვას უზრუნველყოფს. EACS დანერგვის შემთხვევაში შესაძლებელია მისი ინტეგრაცია თქვენს ორგანიზაციაში უკვე არსებულ სისტემებთან.

ელექტრული დაშვების კონტროლის სისტემა შესაძლებლობას იძლევა, თითოეული მარტივი გადაწყვეტილების შემთხვევაშიც კი, კონკრეტულ ტერიტორიაზე, ინფრასტრუქტურაზე ან ინფორმაციაზე, მხოლოდ შესაბამის ავტორიზებულ პირებს ჰქონდეთ წვდომა.

ელექტრული დაშვების კონტროლის სისტემა (EACS) მოიცავს:

 • მოცემული სისტემის პროექტირებას, ინსტალაციას,პარამეტრიზებას. ასევე, არსებულის ოპტიმიზაციასა და სერვისს
 • ფიზიკური დაშვების კონტროლს
 • ელექტრული დაშვების კონტროლის სისტემას
 • დასწრების აღრიცხვის სისტემებს
 • სტუმართა მენეჯმენტის გადაწყვეტებს
 • სასტუმროებისათვის განსაზღვრულ საკეტებსა და პროგრამულ უზრუნველყოფას (Hotel Lodging system)
 • პარკინგის მართვის კონტროლს
 • კომპანიაში არსებულ სხვა სისტემებთან ინტეგრაციას (ERP, CRM)
 • ელექტრული დაშვების კონტროლის სისტემაში არსებული თანამედროვე ფუნქციონალით აღჭურვილ სისტემებს
 • დაცვის სისტემებთან ინტეგრაციასა და ცენტრალიზაციას

პარტნიორები

შეთავაზება

ჩვენი სისტემები მოიცავს, როგორც ელექტრო საკეტების, ასევე აპარატურის ფართო სპექტრს, რომელიც გამოიყენება კარზე, ტურნიკეტზე, შლაგბაუმზე, შემნახველ კარადებზე, სასერვერო თუ ელექტრო კარადებზე და ა.შ.

ჩვენ გთავაზობთ ლიდერი მწარმოებლების პროდუქციას, რომლებიც საერთაშორისო ბაზარზე წარმატებით ოპერირებენ და საიმედოობით გამოირჩევიან მსოფლიო ბაზარზე.

  ჩვენი მომხმარებლები

  ელექტრული დაშვების კონტროლის სისტემები განკუთვნილია ისეთი ორგანიზაციებისთვის, დაწესებულებებისთვის და კერძო თუ საჯარო ობიექტებისთვის, რომელთათვისაც უსაფრთხოების მაღალი სტანდარტები მნიშვნელოვანია. ასევე, ჩვენი მომხმარებლები არიან ბრენდული, მაღალი კლასის სასტუმროები, რომლებიც საქართველოში ოპერირებენ.