ელექტროობა

ელექტრო ენერგია თანამედროვე სამყაროს განუყოფელი ნაწილია. ყველა ტიპის შენობა-ნაგებობას გამართული და უსაფრთხო ელექტრო მომარაგების სისტემის მოწყობა ესაჭიროება.

იუჯითის ელექტრო სისტემების გადაწყვეტები აერთიანებს:

  • ძალოვანი ქსელის ელექტრო მომარაგებას
  • საროზეტო სისტემების ელექტრო მომარაგებას
  • განათების სისტემების ელექტრო მომარაგებას
  • სახანძრო სისტემების ელექტრო მომარაგებას
  • HVAC სისტემების ელექტრო მომარაგებას

ამას გარდა, იუჯითის ელექტრო მომარაგების საკუთარი საამქრო აქვს, სადაც სხვადასხვა ტიპის და სირთულის გამანაწილებელი ფარების აწყობა ხორციელდება. მათ შორისაა, მთავარი და მეორადი გამანაწილებელი ფარები, ასევე, მართვის ფარები, რომლებიც ინტეგრირებულია BMS სისტემებთან.

პარტნიორები

ჩვენი მომხმარებლები

ელექტროობის გადაწყვეტები განკუთვნილია ისეთი შენობებისთვის, როგორებიცაა: სასტუმროები, სავაჭრო და ბიზნეს ცენტრები, საწარმოები, მაღალი კლასის საცხოვრებელი კომპლექსები, სამედიცინო ობიექტები და ა.შ.