სატელევიზიო სისტემები (IP TV & TVs)

სატელევიზიო სისტემები სასტუმრო დაწესებულებებისათვის და ზოგადად, ჰოსპიტალიტის სექტორისთვის ბოლო ათწლეულების განმავლობაში აუცილებელ კომპონენტად იქცა.

იუჯითი გთავაზობთ ცნობილ და გამოცდილ არაერთი წამყვანი ბრენდის გადაწყვეტებსა და აპარატურას. სატელევიზიო სისტემების მეშვეობით თქვენი დაწესებულება კიდევ უფრო მიმზიდველი გახდება სტუმრებისთვის და უპასუხებს დღესდღეობით არსებულ ყველაზე მაღალ სტანდარტებსა და თანამედროვე ფუნქციურ გამოწვევებს.

იუჯითის სატელევიზიო სისტემების გადაწყვეტები მოიცავს:

  • მოცემული სისტემის პროექტირებას, ინსტალაციას, პარამეტრიზებას. ასევე, არსებული სისტემის ოპტიმიზაციასა და სერვისს
  • კლიენტზე მორგებული დიზაინის შექმნას
  • სხვადასხვა ტიპის ტრანსლაციის ცენტრალიზებულ და დეცენტრალიზებულ გადაწყვეტებს (Google Chromecast, Apple TV, Samsung AllShare Cast)
  • ბაზარზე არსებული უმაღლესი კლასის ბრენდების გადაწყვეტებსა და პროდუქციას

პარტნიორები

ჩვენი მომხმარებლები

სატელევიზიო სისტემები განკუთვნილია საშუალო და მაღალი კლასის სასტუმროებისთვის. ჩვენი მომხმარებლები არიან ბრენდული სასტუმროები, რომლებიც საქართველოში ოპერირებენ და ყოველდღიურად უამრავ კმაყოფილ სტუმარს მასპინძლობენ. ასევე, ბიზნეს ცენტრები და ჯანდაცვის ობიექტები.