უწყვეტი კვების წყაროები

უწყვეტი კვების წყარო (UPS) არის მოწყობილობა, რომელიც საშუალებას აძლევს კომპიუტერს განაგრძოს მუშაობა ხანმოკლე დროით მაინც, როდესაც ელექტრო ენერგია შეწყდება. ელექტრო ენერგიის მარაგი, რომელსაც UPS ინახავს და ინარჩუნებს გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, გეხმარებათ დაასრულოთ დაწყებული სამუშაო და დაიცვათ თქვენი დოკუმენტები ან მონაცემები დაკარგვისგან.

იუჯითი გთავაზობთ უწყვეტი კვების წყაროებს, შემდეგი უპირატესობებით:

  • ენერგიის სარეზერვო გადაწყვეტილებები
  • ელექტროენერგიისგან საიმედო დაცვა
  • ახალი Smart App Sinewave ფუნქცია

პარტნიორები

ჩვენი მომხმარებლები

იუჯითის მიერ შემოთავაზებული უწყვეტი კვების წყაროების მომხმარებლები არიან ნებისმიერი ზომის, კერძო თუ საჯარო ორგანიზაციები, რომელთათვისაც მნიშვნელოვანია თანამშრომლების უსაფრთხოება, ტექნიკის დაზიანების და მონაცემების დაკარგვით გამოწვეული სტრესის შემცირება მათ კომპანიაში.