კლიენტებთან ურთიერთობის მართვა (CRM)

კლიენტებთან ურთიერთობის მართვის (CRM) სისტემები შესაძლებლობას გაძლევთ გააანალიზოთ და მართოთ ურთიერთობები არსებულ და პოტენციურ კლიენტებთან. CRM სისტემა განკუთვნილია კომპანიებისთვის, რომლებისთვისაც მომსახურების ხარისხზე ზრუნვა და მომხმარებლის მოლოდინების გამართლება მნიშვნელოვანია. სისტემა ასევე დაგეხმარებათ კლიენტებთან კომუნიკაციის ეფექტური მართვით გაყიდვების ზრდაში და ახალი გაყიდვების არხების შექმნაში.

კლიენტებთან ურთიერთობის მართვის (CRM) სისტემები დაგეხმარებათ ეფექტიანად მართოთ კლიენტთა მომართვები და აწარმოოთ მომხმარებლის 360°-იანი შეფასება. ასევე, გქონდეთ სწრაფი წვდომა კლიენტთა შესახებ არსებულ ინფორმაციაზე და გაამარტივოთ ცოდნის გაზიარება გუნდებს შორის, წინასწარ განსაზღვროთ მომხმარებელთა საჭიროებები და სწრაფად, ავტომატურად მისცეთ წვდომა ინფორმაციაზე შესაბამის პირს.

CRM-ის საშუალებით შეძლებთ აწარმოოთ KPI-ების სწრაფი მონიტორინგი, ცენტრალიზებულად და გამჭვირვალედ მართოთ კლიენტებთან ურთიერთობა და ხელი შეუწყოთ გაყიდვების და კლიენტების კმაყოფილების ზრდას, ასევე მომსახურების პროცესის გაუმჯობესებას.

პარტნიორები

შეთავაზება

იუჯითი Microsoft Dynamics CRM-ის გაყიდვების ავტომატიზაციის და მარკეტინგის მოდულებს გთავაზობთ, რომლის დახმარებითაც შეძლებთ სრულად მართოთ თქვენი კომპანიის გაყიდვების პროცესი, მარკეტინგული კამპანიები და გააანალიზოთ მათი შედეგები.

Microsoft Dynamics CRM-ის მარკეტინგის მოდულის გამოყენებით შესაძლებელია:

  • არსებული კლიენტების სეგმენტაცია, დაჯგუფება და კამპანიისთვის სწორი სამიზნე აუდიტორიის შერჩევა
  • მარკეტინგული კამპანიების მართვა, SMS, Email და ტელემარკეტინგი, სოციალური ქსელების content-ის მართვა და გამოკითხვის ფორმების შექმნა

Microsoft Dynamics CRM-ის გაყიდვების მოდულის შესაძლებლობები დაგეხმარებათ მომხმარებელთან მჭიდრო და პერსონიფიცირებული კომუნიკაციის წარმართვაში, რაც ბიზნესის წარმატების აუცილებელი პირობაა.

Microsoft Dynamics CRM-ის გაყიდვების მოდულის გამოყენებით შესაძლებელია:

  • პოტენციურ კლიენტებთან კომუნიკაციის პროცესის ავტომატიზებული წარმართვა
  • გაყიდვების მიზნების მართვა, კონტროლი და აქტივობების დაგეგმვა
  • კომუნიკაციის არხების ზრდა (E-mail, SMS, IP ტელეფონია), ადამიანური შეცდომების შემცირება და გაყიდვების არხების ანალიზი 360 გრადუსით

ჩვენი მომხმარებლები

კლიენტებთან ურთიერთობის მართვა (CRM) განკუთვნილია კერძო და საჯარო სექტორში მოღვაწე იმ ორგანიზაციებისთვის და საწარმოებისთვის, რომლებისთვისაც პრიორიტეტულია კლიენტის მოთხოვნებზე მორგებული სერვისი და გაყიდვების პროცესების ეფექტიანი წარმართვა. ჩვენი მომხმარებლები არიან გაყიდვების (B2B, B2C), სოფლის მეურნეობის, ჯანდაცვის, წარმოების სფეროს კომპანიები და სახელმწიფო დაწესებულებები.