სატელეკომუნიკაციო სისტემები

იუჯითი მსოფლიოში წამყვანი სატელეკომუნიკაციო სისტემების მწარმოებლების თანამედროვე გადაწყვეტებს, მონაცემთა გადაცემის, მათი დამუშავების და ქსელური უსაფრთხოების სისტემებს გთავაზობთ.იუჯითის სატელეკომუნიკაციო მიმართულების მიზანია ხელი შეუწყოს ქართულ სატელეკომუნიკაციო ოპერატორებს ინოვაციური, რთული და კომპლექსური ტექნოლოგიური გადაწყვეტების დანერგვაში, რაც მათ საშუალებას მისცემს გააუმჯობესონ მომსახურების ხარისხი და შეამცირონ ხარჯები.

ფართოზოლოვანი დაშვების სისტემები

იუჯითი გთავაზობთ ფართოზოლოვანი დაშვების ინოვაციურ სისტემებს, რომლებიც მაღალსიჩქარიან ინტერნეტს და მულტიმედია მომსახურებას უზრუნველყოფენ ...

ოპტიკური მაგისტრალური და მეტრო გადამცემი სისტემები

ოპტიკური მაგისტრალური და მეტრო გადამცემი სისტემები 10გბტ/წმ, 40გბტ/წმ, 100გბტ/წმ და 400გბტ/წმ მონაცემთა ნაკადების გადაცემის შესაძლებლ...

დატაკომი

დატაკომის პროდუქტები მონაცემთა საკომუნიკაციო ქსელში გადაცემას და გაცვლას უზრუნველყოფს. იგი მოიცავს ტექნოლოგიებს, რომლებიც გამოიყენება...

ელექტრო კვების წყაროები და საველე ინფრასტრუქტურა

თანამედროვე, უახლესი ტექნოლოგიის ელექტრო კვების სისტემები უფრო მეტად ადაპტირებულია სტანდარტულ და კრიტიკულ გარემოში განთავსებულ...