ბიზნეს აპლიკაციები

როგორც ზოგად, ისე რომელიმე ინდუსტრიაზე მორგებულ ბიზნეს აპლიკაციას თქვენი ბიზნეს პროცესების ეფექტიანად წარმართვა შეუძლია. ინდუსტრიაზე მორგებული და გამოცდილი სისტემა, უკეთესად არის აღჭურვილი შესაბამისი პროცესების სამართავად და ცვლილებების შეტანა მინიმალურად ან საერთოდ არ არის საჭირო. შესაბამისად, ბიზნეს აპლიკაციის დანერგვა უფრო სწრაფი და ხარჯთეფექტური პროცესია.

რესურსების დაგეგმვის სისტემები (ERP)

რესურსების დაგეგმვის სისტემები (ERP) ბიზნეს პროცესების მართვის ყველაზე თანამედროვე გადაწყვეტაა, რომელიც პროცესების ავტომატიზაციას უზრ...

კლიენტებთან ურთიერთობის მართვა (CRM)

კლიენტებთან ურთიერთობის მართვის (CRM) სისტემები შესაძლებლობას გაძლევთ გაანალიზოთ და მართოთ ურთიერთობები არსებულ და პოტენციურ კლიენტებ...

ადამიანური კაპიტალის მართვა (HCM)

კომპანიები, რომლებიც მრავალრიცხოვანი თანამშრომლებით გამოირჩევიან, თანამედროვე ტექნოლოგიებსა და მარტივ სისტემებს საჭიროებენ. ადამიანურ...

ბიზნეს ანალიტიკა (Power BI)

თანამედროვე სამყაროში ორგანიზაციებისთვის ხელმისაწვდომი ინფორმაციის მოცულობა დრამატულად გაიზარდა, თუმცა მთავარია მისი სწორად წაკითხვა...