გადაწყვეტები

ტექნოლოგიური გადაწყვეტები პროდუქტის, სერვისისა და ექსპერტული ცოდნის ერთობლიობაა. მსოფლიოში წამყვანი ვენდორების უახლესი გადაწყვეტები, რომლებსაც იუჯითის კვალიფიციური ინჟინრები ნერგავენ, თქვენს ბიზნესს კომპლექსური პროცესების მართვაში დაეხმარება.

ელექტროობა და შენობის მართვის სისტემები

ელექტროობა

შენობების და ოთახების მართვის სისტემები (BMS/RMS)

ინდუსტრიული ავტომატიზაცია

ელექტრული დაშვების კონტროლის სისტემები (EACS)

ვიდეო სამეთვალყურეო გადაწყვეტები და უსაფრთხოების სისტემები

ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემები (CCTV)

დაშვების კონტროლის სისტემები (ACS)

პარკირების გადაწყვეტები