უსაფრთხოების საოპერაციო ცენტრის (SOC) სერვისები

უსაფრთხოების საოპერაციო ცენტრის (Security Operation Center) სერვისებს, საქართველოში პირველად, იუჯითი გთავაზობთ. დღესდღეისობით, ციფრული ტექნოლოგიების სწრაფად ცვალებადობის და კიბერ საფრთხეების მუდმივად ახალი გამოწვევების გამო გაიზარდა მოთხოვნა უსაფრთხოების სისტემებზე, კვალიფიციურ პერსონალსა და შესაბამისი პროცესების მართვაზე.

უსაფრთხოების საოპერაციო ცენტრის (SOC) სერვისის მიღებით ორგანიზაციები მიიღებენ მომსახურებას, რომელიც შედგება რამდენიმე კომპონენტისგან:

  • ტექნოლოგიური გარემოს მუდმივი მონიტორინგი, ინციდენტის დროს, მისი დროული გამოვლენა, რეაგირება და აღმოფხვრა;
  • მომსახურების პროცესში მონაწილე მაღალკვალიფიციური სპეციალისტები;
  • ოპტიმალური დანახარჯები.

შეთავაზება

იუჯითი IT უსაფრთხოების სისტემებს ერთ სერვისად გთავაზობთ. დაგეგმეთ SOC-ის თითოელი კომპონენტი ჩვენს გუნდთან ერთად, რომლებიც თქვენი კომპანიის საჭიროებებზე იქნება მორგებული.

ჩვენი კომპანიის უსაფრთხოების საოპერაციო ცენტრის სერვისი (SOC) გაძლევთ შესაძლებლობას გამოიყენოთ იუჯითის კიბერ უსაფრთხოების გუნდის უმაღლესი კომპეტენცია, ტექნიკური რესურსები, შეიმუშაოთ საინფორმაციო უსაფრთხოების პოლიტიკა და მიიღოთ მაღალკვალიფიციური ლოკალური მხარდაჭერა.

ჩვენი მომხმარებლები

უსაფრთხოების საოპერაციო ცენტრის სერვისი (SOC) განკუთვნილია როგორც მცირე, ასევე საშუალო და დიდი ზომის ორგანიზაციებისთვის, რომლებსაც IT ინფრასტრუქტურაზე კაპიტალური დანახარჯების შემცირება და უსაფრთხოების გაზრდა სურთ. უსაფრთხოების საოპერაციო ცენტრის სერვისის (SOC) საშუალებით, მომხმარებლები შეძლებენ გაზარდონ საკუთარი ორგანიზაციის უსაფრთხოება და IT ოპერაციების სტაბილურობა.