სერვისები

ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულებით იუჯითი ერთადერთი კომპანიაა საქართველოში, რომელიც IT სერვისების სრულ სპექტრს გთავაზობთ.

იუჯითის სერვისებით სარგებლობა თქვენი კომპანიისთვის ხარჯეფექტური გადაწყვეტილებაა, რომელიც ამავდროულად, პროცესების მარტივად მართვის შესაძლებლობას გაძლევთ. თქვენ შეძლებთ საკუთარი დრო და რესურსები სრულად მოახმაროთ ბიზნესის განვითარებას, ხოლო IT პროცესების დაგეგმვასა და სისტემების გამართულ ფუნქციონირებაზე, ჩვენი კვალიფიციური გუნდი იზრუნებს.

IT აუთსორსინგი

მომსახურება და ადმინისტრირება

ქსელური ინფრასტრუქტურის მხარდაჭერა

სერვერული ინფრასტრუქტურის მხარდაჭერა

უსაფრთხოების სისტემების მხარდაჭერა

მონაცემთა ბაზების მხარდაჭერა

საკონსულტაციო მომსახურება

ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის სისტემის დანერგვა

ბიზნეს უწყვეტობის მართვის სისტემის დანერგვა

კიბერ უსაფრთხოების მართვის ჩარჩოს დანერგვა

ინფორმაციული ტექნოლოგიების მმართველობის ჩარჩოს დანერგვა