ქსელური ინფრასტრუქტურის მხარდაჭერა

იუჯითის ქსელური გადაწყვეტების დანერგვის და მართვის მიმართულებით მრავალწლიანი გამოცდილება გააჩნია. ჩვენი ქსელური ინფრასტრუქტურის მხარდაჭერის სერვისები კომპლექსურია და მოიცავს, როგორც ლოგიკური, ასევე აპარატურული მხარდაჭერის მომსახურებას.

იმ შემთხვევაში, თუ თქვენი კომპანია საკუთარ ბიზნეს პროცესებში საინფორმაციო სისტემებს იყენებს, რომელთა შეფერხებით მუშაობა და უსაფრთხოების დარღვევა მნიშვნელოვნად აზარალებს თქვენს ბიზნესს, ქსელური ინფრასტრუქტურა სწორედ იმის გარანტიას წარმოადგენს, რომ თითოეული თანამშრომელი თუ კლიენტი შესაბამის რესურსებზე, კონკრეტული და უსაფრთხო წვდომის უფლებით იყოს უზრუნველყოფილი.

ქსელური ინფრასტრუქტურის ლოგიკური მხარდაჭერის სერვისებია:

  • უკაბელო ქსელის (WiFi) ადმინისტრირება და მხარდაჭერა
  • კომუტატორების (switch) ადმინისტრირება და მხარდაჭერა
  • ქსელის მარშრუტიზატორების (Router)ადმინისტრირება და მხარდაჭერა
  • ქსელის უსაფრთხოების (Firewall) ადმინისტრირება და მხარდაჭერა
  • ქსელური ინფრასტრუქტურის მონიტორინგი

ქსელური ინფრასტრუქტურის აპარატურული მხარდაჭერის სერვისებია:

  • უკაბელო მოწყობილობების (WiFi) აპარატურული მხარდაჭერა
  • კომუტატორების ( switch) აპარატურული მხარდაჭერა
  • ქსელის მარშრუტიზატორების (Router) აპარატურული მხარდაჭერა

შეთავაზება

ქსელური ინფრასტრუქტურის აპარატურული მხარდაჭერის პროცესში იუჯითი ქსელური აპარატურის ფუნქციონირების მონიტორინგს და მის გამართულ ფუნქციონირებას უზრუნველყოფს. ქსელური ინფრასტრუქტურის ლოგიკური მხარდაჭერის მიმართულებით კი, ქსელური ნაკადების მართვის პროცესის მხარდაჭერას, ქსელური უსაფრთხოების დაცვას, სხვადასხვა სახის კონფიგურაციების მართვასა და ადმინისტრირებას გთავაზობთ.

ჩვენი მომხმარებლები

ჩვენი  კლიენტები არიან მცირე, საშუალო და დიდი ბიზნეს კომპანიები, რომელთა ბიზნეს პროცესები მნიშვნელოვნად დაკავშირებულია ინფორმაციული ტექნოლოგიების უხარვეზოდ მუშაობასთან და IT პროცესების უსაფრთხოებასთან. ქსელური ინფრასტრუქტურის მხარდაჭერის სერვისი განკუთვნილია ორგანიზაციებისთვის, რომელთა ბიზნეს საქმიანობის წარმატება ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამართულ მუშაობაზეა დამოკიდებული.