სერვერული ინფრასტრუქტურის მხარდაჭერა

მზარდი და განვითარებადი ორგანიზაციისთვის საკუთარი საინფორმაციო სისტემების უსაფრთხოება და გამართულად ფუნქციონირების უზრუნველყოფა კრიტიკულ აუცილებლობას წარმოადგენს. სერვერული ინფრასტრუქტურის ადმინისტრირება და მხარდაჭერა თქვენი კორპორატიული IT სისტემების უსაფრთხოების და უწყვეტობის მაღალ დონეს უზრუნველყოფს.

სერვერული ინფრასტრუქტურის მხარდაჭერის პროცესში რეგულარულად ხდება კორპორატიული IT რესურსების მენეჯმენტი და იმ საფრთხეების პრევენცია, რომლებიც გარემოში არსებობს. 

სასერვერო ინფრასტრუქტურის მხარდაჭერის სერვისი მოიცავს:

  • ვირტუალური სასერვერო ინფრასტრუქტურის ადმინისტრირებასა და მხარდაჭერას 
  • ფიზიკური სასერვერო ინფრასტრუქტურის მენეჯმენტს
  • ფიზიკური და ვირტუალური სასერვერო ინფრასტრუქტურის მონიტორინგს

შეთავაზება

იუჯითის გამოცდილი გუნდი თქვენი ორგანიზაციის სერვერული ინფრასტრუქტურის მხარდაჭერის პროცესს, კომპანიების რისკების შეფასებისა და შესაბამისი საჭიროებების გამოვლენის პრინციპებზე დაყრდნობით გთავაზობთ.

ჩვენი მომხმარებლები

ჩვენი  კლიენტები არიან მცირე, საშუალო და დიდი ბიზნეს კომპანიები, რომელთა ბიზნეს პროცესები მნიშვნელოვნად დაკავშირებულია ინფორმაციული ტექნოლოგიების უხარვეზოდ მუშაობასთან და IT პროცესების უსაფრთხოებასთან. სერვერული ინფრასტრუქტურის მხარდაჭერის სერვისი განკუთვნილია ორგანიზაციებისთვის, რომელთა ბიზნეს საქმიანობის წარმატება ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამართულ მუშაობაზეა დამოკიდებული.