ოპტიკური მაგისტრალური და მეტრო გადამცემი სისტემები

ოპტიკური მაგისტრალური და მეტრო გადამცემი სისტემები 10გბტ/წმ, 40გბტ/წმ, 100გბტ/წმ და 400გბტ/წმ მონაცემთა ნაკადების გადაცემის შესაძლებლობას იძლევა ახლო, საშუალო და შორ მანძილებზე, ოპტიკური სისტემების მრავლტალღიანი დამკვრივების ტექნოლოგიის გამოყენებით.

ჩვენი კომპანია მომხმარებლებს თავაზობს ე.წ. მაღალსიჩქარიან „მუქსპონდერულ“ გადაწყვეტილებებს, რომელიც საშუალებას იძლევა ერთი ტალღის ფარგლებში გატარდეს უფრო მეტი ტრაფიკი ვიდრე სტანდარტულ ოპტიკურ სატრანსპორტო სისტემებში. აგრეთვე მეტი საშუალებებია რეზერვირების თვალსაზრისითაც, რომელიც საკმაოდ მნიშვნელოვანია გლობალური ინტერნეტის და ტრანზიტული ტრაფიკის საიმედოობის თვალსაზრისით.

ოპტიკური მაგისტრალური და მეტრო გადამცემი სისტემებია:

 • მაგისტრალური და საქალაქო DWDM სისტემები
 • Mobile backhaul, fronthaul და L1 Encryption სისტემები
 • პასიური DWDM სისტემები
 • G.729 Layer-1 P-OTN Switching სისტემები

პარტნიორები

შეთავაზება

იუჯითი სატელეკომუნიკაციო სისტემებით დაინტერესებულ პროვაიდერ ორგანიზაციებს სთავაზობს:

 • დამკვეთის ბიზნეს მიზნებიდან გამომდინარე ტექნოლოგიური ამოცანის ჩამოყალიბებას
 • გადაწყვეტილების შემუშავებას დამკვეთის ამოცანიდან გამომდინარე
 • საჭიროების შემთხვევაში, გადაწყვეტილების ტესტირებას და პილოტირებას. ტესტირებას შესაძლებელი მწარმოებლის დემო სტენდზე ან უშუალოდ დამკვეთთან
 • გადაწყვეტილების ექსპლუატაციაში გადაცემას, რაც გამოიხატება ადგილზე მიწოდებაში, გამართვასა და, საჭიროების შემთხვევაში, დამკვეთის არსებულ სისტემებთან ინტეგრაციას
 • დანერგვის შემდგომ, მათ შორის საგარანტიო მომსახურებას
 • დამკვეთის თანამშრომლების სწავლებას
 • დეტალური დოკუმენტაციის მომზადებას

ჩვენი მომხმარებლები

იუჯითის სატელეკომუნიკაციო სისტემების მომხმარებლები არიან მსხვილი და საშუალო ზომის სატელეკომუნიკაციო კომპანიები, ინტერნეტ სერვისის მიმწოდებლები და სხვა პროვაიდერი კომპანიები, რომელთათვისაც მნიშვნელოვანია მდგრადი, თანამედროვე სისტემებზე დაფუძნებული გადაწყვეტების დანერგვა მათ სატელეკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურაში და მომხმარებლებისთვის ხარისხიანი სერვისის მიწოდება.